Sunday, 16 October 2011

Kata Adjektif Sifatan / Keadaan

Kata yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama, iaitu:

      Keadaan sifat atau rupa sesuatu benda yang dapat dilihat
* Keadaan yang dipunyai oleh sesuatu (benda, orang…)
* Tanda yang khusus untuk mengenal sesuatu benda
* Pembawaan seseorang seperti perangai, tabiat atau watak 

baik, gopoh, takut, tegas, marah, jahat, pandai, berani, nakal, buas, cerdik, lembut, sihat, tenang, tegang, rajin, segar, gelora, kecewa…


muka sedih
basikal baharutersenyum sinis

No comments:

Post a Comment