Sunday, 16 October 2011

Mari Belajar Tatabahasa


KATA ADJEKTIF

Kata adjektif ialah kata sifat yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Kata adjektif boleh disertai kata penguat atau/dan kata bantu. Fungsi kata adjektif untuk menerangkan keadaan, rupa, atau sifat kata nama atau frasa nama.


JENIS-JENIS KATA ADJEKTIF

      ► Kata adjektif sifatan / keadaan
      ► Kata adjektif warna
      ► Kata adjektif ukuran
      ► Kata adjektif bentuk
      ► Kata adjektif waktu
      ► Kata adjektif jarak
      ► Kata adjektif cara
      ► Kata adjektif perasaan
      ►Kata adjektif pancaindera

No comments:

Post a Comment